Welkom bij de DierenShop.nl

Onderdeel van Ruiter&Dier Zeeman | Zandloper 9, 1731 LM Winkel | 0224 - 54 1593

(0 item) - € 0,00

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

NoFly 60 g/l Alfa-Cypermethrin 100 ml Zoom

NoFly 60 g/l Alfa-Cypermethrin 100 ml

Schrijf de eerste beoordeling over dit product

Artikelnummer: nofl0100

Insectenbestrijdingsmiddel tegen vliegende en kruipende insecten o.a. kakkerlakken, bedwantsen, huiskrekels, vlooien, voorraadaantastende keversoorten, mottenlarven in opslag-, verblijfs- en bedrijfruimten.

Beschikbaarheid: In voorraad

€ 24,50
Beschrijving

  Details

  NoFly 60 g/l Alfa-Cypermethrin 100 ml
  Insectenbestrijdingsmiddel tegen vliegende en kruipende insecten. No Fly is een langwerkende insecticide, te verdunnen met water. No Fly is bestemd voor de behandeling van opslagplaatsen, zoals stallen, schuren, lege silo’s en bedrijfsruimten, fabrieken, keukens, kantoren, ruimten aan boord van schepen, alsmede woon- en andere verblijfsruimten. Tijdens de behandeling mogen geen mensen en huisdieren, nog onverpakte voedingsmiddelen in de ruimte aanwezig zijn.

  Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

  Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kruipende insecten en vliegen in opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten voor pleksgewijze behandeling van naden en kieren, hoeken en oppervlakken op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 – 4 jaar niet kunnen komen. Met zodanige apparatuur gebruiken dat het middel onder lage druk en met grove druppel wordt toegepast en met dien verstande, dat tijdens de behandeling geen mensen en huisdieren, noch onverpakte voedingsmiddelen in de ruimte aanwezig mogen.

  Onverpakte grondstoffen voor de voedingsmiddelen- en veevoederindustrie moeten zijn afgedekt. Direct contact met eet- en drinkwaren voorkomen. Niet toegestaan is de toepassing in of op apparatuur, waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is.

  Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:

  • personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of
  • personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling danwel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren, of • agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken.

  Gebruiksaanwijzing:

  No Fly is bestemd voor de behandeling van opslagplaatsen zoals lege silo’s en bedrijfsruimten zoals fabrieken, keukens, kantoren, ruimten aan boord van schepen, alsmede van woon- en andere verblijfsruimten. Het middel is werkzaam tegen kakkerlakken, bedwantsen, huiskrekels, vlooien, voorraadaantastende keversoorten en mottenlarven. Ook andere kruipende insecten en vliegen worden met het middel bestreden.

  Voor een goede werking tegen de meeste van de genoemde insecten is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden.

  No Fly toepassen in een dosering van 25 – 50 ml per 5 liter water. De hoogste dosering (50 ml per 5 liter water) toepassen op poreuze of absorberende ondergronden of wanneer het ongedierteprobleem groot is. De laagste dosering in overige gevallen. Behandel de plaatsen waar kruipende insecten zich kunnen schuilhouden, zoals naden, kieren en barsten, en let daarbij op vochtige warme plaatsen, bijv. achter en onder apparatuur, radiatoren, gootsteen, langs en achter plinten e.d.

  Toelatingsnummer 15044 N No Fly, 20151773 AB 2 Ter bestrijding van vlooien en larven van tapijtkevers vooral de niet belopen gedeelten van de vloerbedekking behandelen. Als richtlijn kan gelden het gebruik van 1 liter spuitvloeistof per 20 m2 vloeroppervlak. Ter bestrijding van vliegen die plaatsen behandelen, waar ze gewoonlijk “rusten”, zoals op balken, steunbalken, plafonds en rond de ramen.

  Nooit hele wanden behandelen.

  Bij de behandeling van naden en kieren dient men de spuitdop langs de schuilplaatsen te strijken. Vóór het weer in gebruik nemen, de ruimten gedurende tenminste 2 uur grondig ventileren. Oppervlakken waarop het middel is terecht gekomen en waarmee voedingsmiddelen (bijv. tijdens de bereiding of de opslag) direct in contact kunnen komen, dienen na de ventilatieperiode eerst grondig te worden gereinigd.

  Onverpakte grondstoffen dienen op een deugdelijke wijze te worden afgedekt, bij voorkeur met plastic folie. No Fly niet toepassen op huisdieren en planten. Ter bestrijding van onder meer graanklanders in lege opslagplaatsen dient men No Fly toe te passen in eveneens een dosering van 25 – 50 ml per 5 liter water, door behandeling van naden en kieren (schuilplaatsen) in wanden en vloeren. De betreffende oppervlakken moeten na de ventilatieperiode niet meteen grondig worden gereinigd.

  Waarschuwing

  Het middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlaktewater.

  EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

  EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

  H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Veiligheidsinstructie: P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  Voorzorgsverklaringen (preventie): P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

  P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

  Veiligheidsaanbevelingen (respons): P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

  Voorzorgsverklaringen (verwijdering): P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

  P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Beoordelingen

  Help andere bezoekers en schrijf uw eigen beoordeling

  You're reviewing: NoFly 60 g/l Alfa-Cypermethrin 100 ml

  Hoe waardeert u dit product? *

    1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren
  Waardering
CMS tab

Andere mensen kochten ook: